Göç Nedir? Göç Nedenleri Nelerdir?

göç nedir
göç nedir

İnsanların yaşamlarını temin etmek için daha uygun yerlere gitmesi ya da doğal afetler ve savaşlar yüzünden yaşadığı yeri geçici, sürekli olarak değiştirmesine göç denir. Aynı ülke içinde olan göçlere iç göç, yaşanılan ülkeden başka bir ülkeye göç etmeye dış göç adı verilir.

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER

Türkiye’de geçmişten günümüze başta köyden kente doğru sürekli göç yaşanmaktadır.

İç Göçün Nedenleri:

1) Köylerde doğum oranlarının fazla olması sonucu tarım alanlarının az olduğu yerlerde işsizliğin artması.

2) Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara bölünmesi sonucu, paylaşılan toprakların nüfusa yeterli kazanç getirmemesi

3) Arazinin engebesiz ve düz olduğu alanlarda makineleşmeye gidilmesi ve bu durumun çalışan çiftçi sayısını azaltması.

4) Şehirlerde eğitim, sağlık gibi sosyal imkanların fazla olması.

5) Doğal afet, terör olayları, kan davası gibi sebeplerle insanların kentlere gelmesi.

6) Tayin, atama, evlilik gibi nedenlerden dolayı insanların yer değiştirmesi.

Ülkemizde yaşanan iç göçün en önemli sebeplerini aşağıda listeledik;

İş arama-bulma (20.00%)
Tayin-atama (13.00%)
Bilinmeyen (1.00m) Deprem (3.00)
Hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (26.00%)
Evlilik (7.00%)
Eğitim (12.00%)

Ülkemizde kırdan kente göçün en önemli nedeni kentlerde iş imkanlarının fazla olmasıdır.

İç Göçün Sonuçları:

1) Gecekondu sorunu, çarpık kentleşme ve konut sıkıntısı.

2) Su, elektrik, yol, kanalizasyon hizmetlerinin yetersiz kalması.

3) Eğitim, sağlık, güvenlik hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar.

4) Çevre kirliliği, çöp, kanalizasyon ve gürültü sorunları.

5) Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması.

6) Şehir içi ulaşım sorunun yaşanması.

7) Köylerden gelenlerin kent kültürüne uyum sağlayamaması.

5. Faal Nüfusun Sektörlere Göre Dağılımı:

Başlıca ekonomik faaliyet kolları şunlardır;

 • Tarım
 • Sanayi
 • Hizmet

Bir ülkedeki faal (aktif) nüfusun sektörlere göre olan dağılımı, o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili bilgi verir. Dağılımda tarım sektöründe çalışan nüfus fazla ise o ülke az gelişmiş, hizmet sektöründe çalışan nüfus fazla ise gelişmiş ülkedir.

 • Tarım sektörü; tarım, hayvancılık ve balıkçılığı kapsar.
 • Sanayi sektörü; fabrikada mal üretimine, işlenmesine dayanan işleri içine alır.
 • Hizmet sektörü idari ve mali işlerin yanında ticaret, ulaştırma, inşaat, eğitim gibi işleri kapsar.

Ülkemizde iç göçler sürekli ve mevsimlik olmak üzere ikiye ayrılır.

1) Sürekli Göç:

Herhangi bir yerden başka bir yere daimi yerleşmek üzere yapılan göç türüdür. Bu göçler daha çok sanayinin gelişmesine bağlı olarak iş olanaklarının arttığı büyük kentlere yapılır Bu nedenle kentlerde nüfusun artmasının en önemli nedeni iç göçlerdir. 1927’de kent nüfusu %24, kır nüfusu %76 iken, 1997’de bu oran kentte %65, kırda %35 olarak gerçekleşmiştir. Yani 70 yılda kent nüfusu %40 oranında artarken, kır nüfusu aynı oranda azalmıştır. En çok göç veren bölgelerimiz Karadeniz ve Doğu Anadolu iken en çok geç alan bölgeler sanayileşmenin fazla olduğu Marmara ve Ege’dir.

ÖRNEK
Aşağıdakilerin hangisinde kırsal kesimden şehirlere göçü azaltan faktörler doğru olarak bir arada verilmiştir?

I. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

II. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi.

III. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi.

IV. Tarımsal üretimi değerlendiren tesislerin yaygınlaştırılması.

A) I – II – III       B) II – III – IV
C) I – II – IV       D) I – III – IV  SBS 2011

Kırsal kesimden şehirlere olan göçün sebepleri kırsal kesimde sağlık, eğitim, ulaşım ve ekonomi faaliyet olanaklarının az olmasıdır, Kırsal kesimde sağlık ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, tarımsal üretimin değerlendirilmesi şehirlere olan göçü azaltırken, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi işsiz kalan bireylerin şehirlerin göçüne sebep olur.
YANIT C

2) Mevsimlik Göç:

Herhangi bir yöreden başka bir yöreye geçici yerleşmek üzere yapılan göçtür. Mevsimlik göç çeşitli sebeplerden dolayı yapılır:

a) Tarım (Çukurova, Rize, Giresun)

b) Turizm (Muğla, Antalya)

c) Yaylacılık (Karadeniz ve Akdeniz)

d) inşaat (İstanbul, İzmir)

Kırsal kesimden göç edenlerin özellikleri:

 •  Genellikle genç nüfus göç etmektedir.
 •  Erkek nüfusu kadından daha fazla göç etmektedir.
 •  Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.
 •  Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir.
 •  Sanayileşme kentlere göçü artırmaktadır.
 •  Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha
  yüksektir.

TÜRKİYE’DE DIŞ GÖÇLER

Ülkemize 1923-1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. 1950’den sonra başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, S. Arabistan ve Orta Asya ülkelerinde işçilerimiz bulunmaktadır. Yurtdışındaki nüfusumuz 4 milyonu geçmiştir.

Dış Göçün Nedenleri:

1) Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi

2) Doğal afetler

3) Savaşlar

4) Etnik nedenler

5) Sınırların değişmesi

6) Uluslararası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

Dış Göçün Sonuçları:

1) Göç edilen ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise nüfus azalır.

2) Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.

♥ Selam İsmim Elif , 25 Yaşındayım Sıkılıyorum Sevgilim Yok Müsaitsen Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥. 0032 2588 99 10İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*