PostModernizm Nedir?

Post Modernizm Nedir
Post Modernizm Nedir

PostModernizm Nedir?

  1. Postmodernizm kelime olarak modernizm sonrası akımı çağrıştırsa da aslında modernizme karşıt bir ana akım olarak karşımıza çıkar. Çünkü modernizmdeki bilime dayalı objektif ve realist olguların aksine post modernizm daha sürreal olgular içermektedir. 2. Dünya savaşından sonra modernitenin aslında insanlığın sorunlarını çözmede yetersiz kalmasıyla birlikte post modernizm doğmuştur.
Post Modernizm Nedir
Post Modernizm Nedir

Modernitenin bilimsel bakış açısıyla dünyadaki gelişmeyi çözememesi çoğulculuk, yerellik gibi kavramların açıklayamaması düşünürlerin farklı akım arayışına iteklemektedir. Post modern akımın ortaya çıkışı en belirgin şekilde mimari ve sanat alanında karşımıza çıkar. Bulunduğu coğrafyanın yerel özelliklerine göre şekillenen mimari yapılar, sanat alanında daha özgürleşme postmodern akımın gözlemlenebilecek alanlarını oluşturur.

  1. Postmodernizmin savucunuları

Post modernizmin başlıca savunucuları Friedrich Nietzsche, Habermas, Martin Heidegger, Lyotard, Michel Foucault ve Jacques Derrida’dır. Post modernizmi moderniteden bir kopuş olarak savunanların aksine Harbermas aslında post modernizm modernizm içinde bulunan ve kendi kendini eleştiren bir akım olarak bahseder.

Post Modernizm Nedir
Post Modernizm Nedir
  1. Postmodernizm ve Küreselleşmenin Kesişimi

Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın kendini bilim ve teknoloji ile yaralarını sarmaya çalışması ve büyümesi toplumun modernleşmesine yol açtı. Başka bir deyişle, endüstriyel gelişim sayesinde yeni dinamikler kazanan bir toplum oluşturuldu. Yeni iş alanları yaratıldı, buna bağlı olarak aile ve sosyal hayat yapıları değişti. Modernizmin kurmak istediği rasyonel toplum hedefine ulaşamadı çünkü teknolojinin insan hayatı üzerine olan etkisi rasyonel bir şekilde gerçekleşmedi. Bilim ve teknolojinin getirdikleri sosyal hayat üzerine rasyonel bir etki yapmaktan çok daha çok yerelleştiren, kök arayışı içine giren, cinsiyet ve ırk üzerinden ayrıştırmalara neden oldu. Bu nedenlerden dolayı post modernizm rasyonel düşünceyle açıklanamayan bu değişmeyi açıklamak için düşünürlerin ortaya çıkardığı modernitenin devamı olmayan moderniten ayrışan bir akım olarak karşımıza çıkar.

Modernizm akıl temeline dayanarak aydınlanma ve pozitivizmle ilişkilidir. Bunun yanı sıra post modernizm soyut ve özgür düşünce temeline dayanır ve endüstriyel toplum ve kapitalizmin beraber doğurduğu küreselleşme ile beslenir. Postmodernizm çoğulcudur ancak küresel olarak bütün dünyayı açıklayan genel akımlara karşı durur. Postmodernizm toplumu küçük parçalara ayırır ve bu parçaları özgür bakış açısıyla kendi içine açıklamaya çalışır. Genel ve kapsayıcı olguları içermez.

Küreselleşmenin temelinde yerel ve küçük güzeldir bakış açısıyla pararlel bir şekilde işleyen post modernizm akımı epistemolojiyi ve rasyonel düşünceyi eleştirir. Post modernizm toplumdaki değişimleri açıklamaya çalışırken belki de küçük parçaları daha da ayrıştırıp birbirinden koparmaya neden olmasıyla bazı düşünürlerin eleştiri oklarına hedef olmaktadır.

♥ Selam İsmim Elif , 25 Yaşındayım Sıkılıyorum Sevgilim Yok Müsaitsen Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥. 0032 2588 99 10İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*